Contactgegevens OBS Voorhoute
Bezoekadres:
Voorhoute 3
4416 BS Kruiningen
Postadres:
Postbus 6
4416 ZG Kruiningen
Telefoon: 0113 – 32 00 95
E-mail: obsvoorhoute@stichtingsom.com

Ik eet het beter groep 5 t/m 8

 

EU-Schoolfruit

Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!

 

Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Wat de leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!

 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.  

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: "Smaaklessen, Week van de Pauzehap, Nationaal Schoolontbijt, de Gezonde Schooltuin".

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. En zie ook het aparte tabblad "Gezonde School"op deze site.  

Voorbeelden gezonde traktaties

 

 

Kwaliteitskaart Gezonde school

Beleid gezond eten

We vinden het belangrijk dat er op school gezond gegeten en gedronken wordt tijdens de pauzes, de lunch, tijdens uitjes en bij het trakteren, dus zowel meegenomen als aangeboden eten en drinken. We leren de leerlingen over gezond gedrag en tijdens eetmomenten kunnen zij dit in praktijk brengen. De school gaat er vanuit dat wanneer het kind naar school komt, het thuis al ontbeten heeft. Een goed ontbijt en gezonde tussendoortjes zorgen voor energie en benodigde concentratie op school. We hebben hierover afspraken gemaakt, die door de leerkrachten worden gehandhaafd. We kiezen voor een positieve aanpak. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen. Daarnaast kijken we ook naar het milieu en proberen we te werken aan een duurzame omgeving.

Relatie met thuis

Zorgen voor gezonde voeding op school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en het schoolteam. De school helpt ouders door voorlichting over gezonde voeding aan ouders en leerlingen, door duidelijke regels en afspraken, door het creëren van een omgeving waarin gezond eten en drinken makkelijk wordt voor de kinderen. Kinderen mogen water drinken uit de kraan als zij daar om vragen. Als er aanleiding voor is verwijst de school de ouders door voor deskundig advies (zie signaleren).

Signaleren

Tijdens de contactmomenten bij 5 en 10 jarigen van de GGD Zeeland met het kind en de ouders wordt als onderdeel van het Periodiek Geneeskundig Onderzoek (PGO) ook screening plaats van de voeding van het kind. De school krijgt hiervan een terugkoppeling van de jeugdverpleegkundige. As een leerkracht op een ander moment een ongezond eetpatroon of (toenemend) over- of ondergewicht signaleert wordt dit met de ouders besproken.

Regels en afspraken

·        Tijdens onze fruitdagen op woensdag en vrijdag eten kinderen alleen fruit en/of groente,
als tussendoortje (10.00 uur).

·         Bij de overblijf eten kinderen boterhammen, eventueel aangevuld met fruit, groente en nootjes.
Ze drinken  water, thee, halfvolle melk of dranken zonder suiker. Onder gezonde boterhammen verstaan we bruine  (volkoren) boterhammen die belegd zijn met beleg zonder suiker, bijv. magere vleeswaren,
magere kaas,   appelstroop, pindakaas, vis en ei.
Broodvervangers zoals neutrale rijstwafel,
volkoren knäckebröd, roggebrood   of een krentenbol zijn een gezond alternatief voor een boterham.

·         Als een kind jarig is vieren we de verjaardag van het kind uitvoerig en mag het de klassen rond gaan
met een  kaart. Daarnaast mag het kind de medeleerlingen in de klas en de leerkrachten
gezond trakteren. Onder  gezonde traktaties verstaan we traktaties die grotendeels uit groente- en/of fruit bestaan. Popcorn mag, maar  chips, koek en snoep liever niet.

·          We stimuleren dat kinderen ook op maandag, dinsdag en donderdag als tussendoortje (10.00 uur)
groente, fruit of een boterham eten. Een koekje erbij is op deze dagen toegestaan.

·         We stimuleren alle dagen dat kinderen water, thee, halfvolle melkdranken of dranken zonder suiker
meenemen  om te drinken.

 

 

Groepsspecifieke programma’s

In elk leerjaar wordt tijdens de lessen aandacht besteed aan gezonde voeding.

Groep 1-2

Koekeloere (schooltv NPO)

 

Schatkist, verschillende thema’s, bijvoorbeeld bij het thema “groeien”.

Groep 3-4

Huisje, boompje, beestje (schooltv NPO)

Groep 5-6

Meander: Gezondheid, Thema 3 : voeding en je lichaam, thema 4 : platteland

Buitendienst (schooltv NPO)

Groep 7-8

Buitendienst (schooltv NPO)

Meander Thema 4 : platteland

Groepsoverstijgende schoolprogramma’s

De school doet verder ook mee aan campagnes als het Nationaal Schoolontbijt en komen Smaaklessen en lessen Ik eet het beter aan bod.

 

Smaaklessen worden ingezet als verdieping en verbreding van de lessen die al gegeven worden vanuit de methodes voor Wereldoriëntatie, Wereld in Getallen en Spelling op Maat

Ik eet het beter; de Week van de Pauzehap (groep 5-8)

 

Leerkrachten

·         Leerkrachten houden bij het vieren van verjaardagen, feesten of andere bijzondere activiteiten
(kamp, diploma’s en certificering, excursies) rekening met het voedingsbeleid.

·         Leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en promoten een gezonde levensstijl.

·         Leerkrachten communiceren met en aan kinderen en ouders over het voedingsbeleid.

Speciale gelegenheden

Bij speciale gelegenheden mogen uitzonderingen gemaakt worden t.a.v. het eten en drinken. Onder speciale gelegenheden verstaan we bv. schoolreisjes, thema’s, en feestdagen. Vanuit school wordt ook bij speciale gelegenheden gezocht naar een goede balans tussen gezond en ‘feest’.

Duurzaamheid

We vinden het belangrijk om te werken aan een duurzame omgeving. We willen toewerken naar een gebouw waar leerlingen makkelijk kraanwater kunnen drinken, zonlicht en frisse lucht krijgen en er bijvoorbeeld tijdens eetmomenten aandacht is voor milieu- dier- of mensvriendelijke producten. En door het stimuleren van een omgeving waar lopen en fietsen de standaard is

De Week van de Pauzehap

De Week van de Pauzehap laat leerlingen kennismaken met heel veel verschillende pauzehappen. 
De nadruk ligt op bewust proeven, smaakbeleving en op het combineren en variëren van producten. Ook de sociale kant kreeg aandacht; samen aan de slag gaan en om met elkaar te genieten van gezonde 10-uurtjes. Op vrijdag moesten de leerlingen zelf aan de slag, om een gezonde pauzehap mee te nemen naar school. Dit hadden meerdere kinderen goed en leuk aangepakt.