Contactgegevens OBS Voorhoute
Bezoekadres:
Voorhoute 3
4416 BS Kruiningen
Postadres:
Postbus 6
4416 ZG Kruiningen
Telefoon: 0113 – 32 00 95
E-mail: obsvoorhoute@stichtingsom.com

Algemene informatie schooljaar 2017-2018


 

Hoe ziet een dag in groep 1-2 eruit?

’s Morgens vanaf 8.20 uur is de inloop. We willen graag dat u uw kind stimuleert om zelfstandig de jas aan de kapstok te hangen en het eten/drinken op de plank erboven te zetten. De tassen kunnen ook aan de kapstok gehangen worden. De ouders mogen de kinderen in de klas brengen, waar iets klaar ligt op tafel zodat de kinderen, met u, gelijk aan de slag kunnen. De ouders vertrekken als de bel om 8.30 uur gaat en dan dienen ook alle kinderen in de klas te zijn. Op woensdag is de inloop tot 8.45.

 

Na de inloop starten we met de grote kring. Samen kijken we welke dag het is en wat we deze dag gaan doen. In de grote kring bieden we taal- en rekenactiviteiten aan. Afhankelijk van het rooster gaan we daarna werken of buiten spelen. Dit doen we zowel ’s morgens als ’s middags.

Rond 10.30 uur is de fruitpauze en gaan we gezellig samen eten en drinken. We hebben 2 gezond dagen in de week waarop het eten van groente of fruit verplicht is, dit is op woensdag en vrijdag.

‘s Middags gaat de deur om 12.50 uur open en ook dan bent u welkom in de klas. De kinderen gaan een boekje lezen in de kring. De les begint om 13.00 uur.

 

Wat verstaan we onder werken?

Onder werken verstaan we het zelfstandig uitvoeren van verschillende activiteiten. U moet dan denken aan werken met ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels, kralenplank, tellotto en constructiemateriaal. Dit doen ze niet alleen met het materiaal aan de tafels, maar ook in de verschillende hoeken die we hebben in de klas. Zoals de blokkenhoek, de huishoek en de lees/stempelhoek. Het doel hiervan is dat kinderen zich op motorisch, visueel, sociaal, taal- en rekengebied ontwikkelen.

Voor de creatieve ontwikkeling is er een verfbord en een knutselhoek in de groep.

      Bovendien hebben we speciale kleuterprogramma’s op de computer. De programma’s

      sluiten aan bij onze taal- en rekenmethode.         

 

’s Morgens geeft de leerkracht een opdracht aan de kinderen, passend bij hun niveau en ’s middags kunnen ze zelf kiezen op het planbord. De kinderen krijgen op deze momenten ook extra begeleiding of verrijking aangeboden.

 

Specifieke methodes voor groep 1-2

 

-Kleuterplein

Kleuterplein biedt thematische activiteiten aan die bij de belevingswereld van de kinderen aansluiten. Dit zijn activiteiten in de kring, in hoeken en met ontwikkelingsmateriaal. Er zijn leerlijnen voor rekenen, taal-lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling, beeldende vorming, bewegingsonderwijs, drama, wereldoriëntatie/burgerschap, voorbereidend schrijven en Engels. De meeste activiteiten zijn uitgewerkt op drie niveaus. In de speciale ouderbrieven van groep 1 en 2 kunt u zien welk thema centraal staat. Natuurlijk gaan we in de klas ook iedere keer een thema tafel en/ of hoek inrichten. De methode kleuterplein is een voorloper van de methode Lijn 3 van groep 3. Raai de Kraai is de handpop die bij deze methode hoort.

We zijn nu gestart met het thema; Nieuw schooljaar. Op de thematafel liggen schoolspullen uit onze groep, maar ook uit de andere groepen, want we zijn vanochtend op ontdekkingstocht door de school gegaan. Er komen naamkaartjes bij te liggen, we bespreken ze en we doen er spelletjes mee.

 

-Pennenstreken

Hiermee oefenen we het voorbereidend schrijven in groep 2, dus vooral nog vormen. Deze methode hebben we ook in de hogere groepen.

 

-Rots en water

      Om de sociale weerbaarheid te stimuleren krijgen de kinderen 1 keer in de week een les    

      Rots en Water. Deze methode wordt door heel de school toegepast.

 

-Take it easy

Dit is de Engelse methode. Van de groepen 1 tot en met 8 leren wij Engels in de klas. Bij ons gaat dat vooral nog spelenderwijs, via verhalen, liedjes en spelletjes op het digibord.

                                                                                                        

Gym

Op maandag hebben we gym in de speelzaal. Hiervoor willen we u vragen om op die dag een shirt en een broekje mee te geven. We willen de gymschoenen graag op school bewaren, want als het regent gaan we ook gymmen en niet buiten spelen.

 

Verjaardag

Op de verjaardag van uw kind bent u van harte welkom om het feestje in de klas met ons mee te komen vieren. De traktatie zien we graag in de vorm van iets gezonds en niet te groot. De kinderen mogen de klassen rond om zich te laten feliciteren door de andere leerkrachten. Voor het tijdstip graag even overleggen met de leerkracht.

 

Rapporten en gesprekken

Er zijn 2 rapporten per schooljaar. De datum krijgt u nog te horen.

 

In de week van 11 september zijn er de eerste ouder-kind gesprekken.

Voor het eerste en het laatste rapport vinden er oudergesprekken plaats voor alle ouders. U wordt hiervoor uitgenodigd.

 

Leerlingvolgsysteem

Op school hebben we een leerlingvolgsysteem. Tweemaal per jaar wordt er een KIJK-lijst ingevuld, deze brengt de ontwikkeling in beeld. Ook worden er in het midden en het eind van het jaar de CITO-toetsen ‘rekenen voor kleuters’ en ‘taal voor kleuters’ afgenomen.

 

Technieklessen.

Op school beschikken we over de methode en materialen van de techniektorens.

Om techniekles te kunnen geven in groep 1-2, zijn we afhankelijk van hulpouders.

 

Informatie

Op onze website www.obsvoorhoute.nl kunt u alles met betrekking tot onze school vinden.

We hebben een Facebook pagina, waar geregeld foto’s op geplaatst worden. Ook komt er eens per maand een klassenbrief, met daarin extra info over wat we leren en doen in de groep op dat moment.

 

 

Heeft u nog vragen? Wij horen ze graag van u.

 

Met vriendelijke groeten,

Juf Marian en juf Joany

Tips uit de kleuterklas

In de kleuterklas proberen wij  met de kinderen volgens een bepaalde structuur te werken. Als zij een opdracht krijgen om bijvoorbeeld een puzzel te maken, dan wordt de kinderen aangeleerd om dit in verschillende stappen te doen.

Dit gaat als volgt:

1. Wat ga ik doen?  – een puzzel maken
2. Hoe ga ik het doen? – puzzelstukjes eruit/plaatjes naar boven/door elkaar leggen
3. Ik ga het doen!  – puzzel wordt gemaakt
4. Klaar! Nog even nakijken – alles controleren

Veel opdrachten proberen wij op deze manier aan te bieden. Deze methode wordt later ook in de hogere groepen gebruikt.
Ook kunt u deze manier van werken toepassen bij taken die kinderen thuis uitvoeren. Dit geeft de kinderen houvast en gaandeweg gaan ze het automatisch doen. Zodoende krijgt het kind meer zekerheid om zijn taken uit te voeren.

websites

Op de onderstaande websites kunnen jonge kinderen alleen, of met behulp van hun ouders of oudere broertjes en zusjes, allerlei informatie vinden die op hun leeftijd is afgestemd.

www.wroet.nl 
Wroet is een visuele zoekmachine voor kinderen uit de groepen 1 t/m 3 van de basisschool. Het doel van Wroet is kinderen te helpen bij de ontwikkeling van hun woord- en taalbegrip.

www.davindi.kennisnet.nl 
Kinderveilige zoekmachine.

www.kids.kennisnet.nl 
Welkom in Leerland. Getallenstad, Ontdekstad, Letterstad en Speelstad.

www.netwijs.nl  
Hiermee kunnen kinderen veilig zoeken op internet.

www.onlineklas.nl   
Leer rekenen, taal of topografie.

www.leerspellen.nl 
Leerspellen per groep of vak.

www.kleurplaten.nl  
Kleurplaten om uit te printen.

www.nijntje.nl  
Muziek,kleuren,filmpjes,spelletjes,voorlezen

www.schooltv.nl 
Alles over de schoolTV

www.rekenweb.nl  
Rekenen is leuker dan je denkt!