Contactgegevens OBS Voorhoute
Bezoekadres:
Voorhoute 3
4416 BS Kruiningen
Postadres:
Postbus 6
4416 ZG Kruiningen
Telefoon: 0113 – 32 00 95
E-mail: obsvoorhoute@stichtingsom.com

Welkom bij de pagina

van groep 3/4!

 

 

 

Algemene informatie schooljaar 2017-2018

Hieronder een korte beschrijving van wat uw kind gaat doen in groep 3-4 dit schooljaar. Met welke methodes wordt er gewerkt en wat praktische zaken. Verder wordt u elke maand geïnformeerd over eventuele bijzonderheden en wat uw kind gaat leren die maand in groep 3-4 via de e-mail.

 

Praktische zaken

·       Gym:

De gymlessen bestaan uit een toestellen- en spelles. Er worden uiteraard gymschoenen gedragen, die de kinderen zelf gemakkelijk aan en uit kunnen doen, (of daar zelf hun veters van kunnen strikken.) Gymnastiektijd:  Dins- en donderdag om 13.00 uur.  (vertrek vanaf school 12.55)

·       Eten en drinken: Gezond eten en maar 1 ding. Op de woens- en vrijdag verplichte gezonde tussendoortjes groente of fruit (gezond kan ook ontbijtkoek zijn)

·       Verjaardag: Op de verjaardag van uw kind, mag er na de fruitpauze getrakteerd worden; het zou prettig zijn als u dan ook (wellicht op een creatieve manier) rekening probeert te houden met het idee om het feestelijk, maar ook nog gezond te houden. Vaak mogen de kinderen een feestje geven en delen dan uitnodigingen uit. Wij verzoeken u deze op het hek uit te delen of zelf rond te brengen om zo scheve gezichten te voorkomen.

·       Speelgoed: geen speelgoed mee naar school.

·       Hulpouders: in de klas hangt een lijst, daar kunt u op intekenen. Kinderen moeten veel leeskilometers maken en uw hulp is daar zeker welkom bij!

·       Mailcontact: vanaf dit jaar krijgt u belangrijke brieven/groepsinformatie via de mail verstuurd. Dus houdt uw mailbox goed in de gaten!

 

Groep 3

Taal  (Spelling en  woordenschat) en lezen (Lijn 3)

De start in groep 3. Een spannend jaar waarin de nadruk zal liggen op het leren lezen. Voor taal en lezen werken wij met de methode Lijn 3 van Uitgeverij Malmberg. Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee uw kind op een speelse en verantwoorde manier leert lezen. Maar Lijn 3 is meer dan lezen alleen: in de wereld oriënterende thema's van Lijn 3 leren de kinderen ook meer over de wereld om hen heen. We laten kinderen zelf op zoek gaan naar antwoorden op vragen die leven. Kinderen stellen zelf vaak de gekste vragen. Juist die vragen leveren vaak interessante gesprekken op! Lijn 3 is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. De vrolijke buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het schoolplein en 'brengt' de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema’s). Bij elk thema krijgt uw kind een sticker om in een speciaal busboekje te plakken. Als het busboekje vol is, is het jaar voorbij en kan uw kind al een vehaal lezen! Het eerste thema van de methode heet 'De nieuwe groep'.

 

Dit eerste thema staat in het teken van wennen en kennismaken met elkaar en met Lijn 3. We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 3. Een thema van Lijn 3 duurt drie weken. Uw kind werkt voor lezen in een eigen werkboek dat aan het einde van het thema mee naar huis gaat. Achter in het werkboek vindt u een speciale ouderpagina. Daar kunt u zien wat uw kind geleerd heeft met lezen. Behalve met een werkboek werkt uw kind het komende jaar met verschillende andere materialen, zoals een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos het computerprogramma. Ook kent Lijn 3 een digibordprogramma dat bij alle lessen gebruikt wordt. Het bevat onder andere leuke letterfilmpjes. Wilt u de materialen van Lijn 3 zien? Neem dan een kijkje in onze klas.

 

Rekenen (Wereld in Getallen)

De thema's in het rekenboek sluiten aan bij de belevingswereld van het kind.

Herkenbare situaties en contexten worden gebruikt in verschillende fase”s van het leerproces: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en toepassen. Hierdoor gaan de kinderen beseffen waarom rekenen zo belangrijk is.

We maken daarbij veel gebruik van materialen zoals:  blokjes, fiches, het rekenrekje, munten/geld en de kralenstang (t/m 100) (doen, voelen en ervaren).

Ook is er veel aandacht voor automatiseringsoefeningen.

Er zijn 8 blokken van 4 lessen per week (duurt 4/5 weken). Elke week zijn er ook nieuwe oefeningen op de computer.

De wereld in getallen heeft een vaste weekopbouw. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Dit geeft kinderen houvast. Zo is elke 3e les van de week gewijd aan meten, meetkunde, tijd en/of geldrekenen.

Elk blok wordt afgerond met een toets. A.d.h.v. deze uitslagen kunnen de kinderen gaan herhalen of verrijken.

Vanaf het tweede half jaar werken de kinderen zelfstandig aan een weektaak. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan bod. Bij de weektaak horen ook oefeningen op de computer.

De weektaak is opgedeeld in 3 niveau’s:

    *     : minimumniveau

    **   : basisniveau

    *** : plusniveau

Blok 1:  is tellen tot en met 20 en terug, ongestructureerde hoeveelheden tellen, herkennen van hoeveelheden onder de 6 zonder te tellen (dobbelsteenstructuur). We werken met de getallenlijn, oefenen het lezen en schrijven van de getallen tot en met 10 en oefenen de begrippen meer, minder en evenveel, langer en korter.

 

Schrijven(Pennenstreken)

Met Pennenstreken leren de kinderen stap voor stap schrijven. Hierbij is veel aandacht voor het automatiseren van de vorm en het traject van de letter. In drie stappen wordt van elke letter (via een instructief letterfilmpje) de schrijfvorm geautomatiseerd. Daarna schrijven de leerlingen de letter in het open vlak, op een kort lijntje en uiteindelijk tussen de lijnen. Elke nieuwe letter passen ze toe in combinatie met eerder geleerde letters in woorden en zinnetjes. Bij elke stap kijken ze terug op het eigen resultaat en zetten vandaar uit de volgende stap.

 

Voor de overige vakken, zie onder de informatie van groep 4.

 

 

Groep 4

Uw kind zit nu in groep 4, een enorme verandering ten opzichte van groep 3. Vooral het ´werken´ is heel anders. De kinderen moeten nu in een bepaalde tijd een hoeveelheid werk af hebben. Naast de instructielessen krijgen ze  tijd voor zelfstandige verwerking van de diverse taken. Deze taken en het werk staan niet altijd meer voorgeschreven in een werkboek. De kinderen leren zelf de opdrachten goed te lezen en hun taken te plannen. Stap voor stap leren de kinderen hoe ze dat moeten doen. U begrijpt dat dit een andere werkhouding van de kinderen vereist. Sommige kinderen pakken het snel op, anderen hebben hier soms nog maanden moeite mee. We begeleiden de kinderen hierin door duidelijke afspraken en visuele middelen zoals de time timer, het planbord en met een taakkaart. Als het lukt, belonen we de kinderen met een spel of vrije tijd.

 

Lezen (Estafette)

We starten bijna iedere dag met stillezen. Daarnaast gebruiken wij de leesmethode ‘Estafette’, deze sluit aan op ‘Lijn 3 uit groep 3. Deze methode werkt op drie verschillende niveaus: minimum*- basis**- en plus***.

Om de leesvorderingen van de kinderen op het technisch lezen goed bij te houden, worden zij regelmatig getoetst. Lezen is en blijft zeer belangrijk! Daarom lezen we veel op school.

Wij zouden het fijn vinden als u uw kind blijft stimuleren om elke dag even te lezen, maar laat het daarnaast ook genieten van uw voorlezen!

 

Begrijpend lezen (Grip op lezen)

Naarmate ze dat kunstje beter beheersen, verschuift de aandacht naar het leren begrijpen van de inhoud van een tekst. Dat leren de kinderen met een lesmethode:” Grip op lezen”  voor begrijpend studerend lezen. Deze methode start in januari Verschillende teksten hebben verschillende inhouden met verschillende doelen. Je leest een tekst bijvoorbeeld ter ontspanning, om informatie op te doen of nog actiever: om kennis op te slaan

 

Schrijven (Pennenstreken)

In groep 3 hebben de kinderen geleerd de letters methodisch te schrijven. In groep 4 wordt een vervolg gegeven aan het soepel aan elkaar schrijven en leren de kinderen de hoofdletters. De hoeveelheid te schrijven werk wordt steeds meer, het is daarom van belang dat de kinderen volgens het geleerde schrift schrijven. Daarnaast worden er ook nog enkele motorische oefeningen gedaan tijdens de les. De kinderen schrijven vanaf januari met een zgn. ‘vulpen’. Deze krijgen ze van school.

 

Rekenen (Wereld in getallen)

In deze methode staan oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren centraal.  Wereld in Getallen heeft een vaste weekopbouw. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. In het tweede deel van de rekenles en op vrijdag werken zelfstandig aan hun weektaak. Deze is opgedeeld in 3 niveaus (minimum, basis en plus). Ieder werkt op zijn/haar eigen niveau en kan zonder problemen doorwerken op het volgende niveau. Elk rekenblok (lessenserie van een aantal weken) wordt afgesloten met een toets.

Aan het einde van het schooljaar dienen alle kinderen de tafels van 1 t/m 10 geautomatiseerd te hebben. Het is voor de leerlingen belangrijk om de tafels te blijven oefenen, ook thuis!

 

Taal (Taal op Maat )

Deze methode omvat onderdelen als: spreken en luisteren; woordenschat; taalbeschouwing ;stellen.

Deze onderdelen worden met behulp van verschillende thema’s aan bod gebracht. Toetsen vormen de afsluiting van het taalprogramma.

 

Spelling (Spelling op maat)

Hierin worden elk jaar nieuwe spellingsregels aangeleerd en toegepast. Elke week wordt afgesloten met een woorddictee. En elke maand is er een toetsdictee (met woorden en zinnen).De kinderen oefenen elke week extra op de computer voor spelling. Ze krijgen voor thuis de woorden van de week mee, deze kunnen geoefend worden met het online programma Bloon. (hierover volgt later nog informatie).

 

Weektaak

In groep vier is er voor de leerlingen een weektaak. Daarop staan taken die de kinderen zelfstandig kunnen doen. Sommige taken zijn verplicht en sommige taken zijn naar keuze. In het rooster wordt tijd vrijgemaakt om aan deze taken te werken, daarnaast mogen de kinderen aan hun weektaak werken als ze klaar zijn met hun gewone werk. Zelfstandig werken en het kunnen inplannen van het werk staan hier centraal.

 

Vakken groep 3 en 4

VVN Verkeersmethode : Stap vooruit

De essentie van deze methode is dat leerlingen de inzichten uit de lessen kunnen toepassen in de dagelijkse verkeerspraktijk. Het brengt  ze kennis bij over verkeersregels, maar dat niet alleen. In de lessen werken we ook aan veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding. Zodat de leerlingen zich veilig gedragen in het verkeer.

Engels (Take it Easy)

Ze gaan verder met wat er al geleerd is in groep 1-2. De thema’s sluiten aan bij de activiteiten, zoals ze al aan bod komen in de klas. Zoals de seizoenen en feesten.

 

Muziek/ tekenen/handvaardigheid

Op maandag hebben we ‘crea’.  Dit kan tekenen,  handvaardigheid, drama of muziek zijn. Omdat we geregeld met materialen als verf en klei werken, vragen we u om hiermee rekening te houden bij de kleding van uw kind.

 

Rots en water 

Het weerbaarheids -programma en anti-pest-programma voor groep 1 t/m 8.

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Techniek/ Computers

In groep 3-4 zal er ook aandacht zijn voor het werken met de techniekdozen.  En binnenkort zullen er laptops op school zijn, waarmee de lestof digitaal geoefend kan worden door de leerlingen in de klas.  

 

Overige informatie:

Extra hulp/ NT2

Dit jaar houden juf Hedy en juf Ingeborg zich bezig met de ondersteuning aan onze anderstalige(NT2) leerlingen op school. Verder ondersteunen ze de groepen, met extra hulp, net als juf Ella, zij is op de dinsdag aanwezig.

 

Juf Hedy

Tot januari zal juf Hedy op donderdagmiddag in groep 3-4 staan. Juf HediS geeft dan de gymlessen aan groep 3 t/m 8, in het kader van haar gymopleiding.