Contactgegevens OBS Voorhoute
Bezoekadres:
Voorhoute 3
4416 BS Kruiningen
Postadres:
Postbus 6
4416 ZG Kruiningen
Telefoon: 0113 – 32 00 95
E-mail: obsvoorhoute@stichtingsom.com

Schoolkamp 2017

Algemene informatie schooljaar 2017-2018

belangrijke data:

20-21-22 september: schoolkamp
Iedere maandag- en donderdagmiddag: gym Iedere vrijdagmiddag: GVO door juf Tina

Wat hebben we nodig in groep 7-8?

 • -  Een agenda

 • -  Een vulpen

 • -  Een etui

 • -  23 rings map

 • -  gymspullen

  Goed van start!

  We werken in de klas met de methode Goed van Start! Deze methode heeft als doel ervoor te zorgen dat de groepsvorming aan het begin van het schooljaar goed verloopt. Dit gebeurt bij ons in de klas door middel van klassenvergaderingen. Tot aan de herfstvakantie hebben we iedere vrijdag een klassenvergadering. De leerlingen schrijven op in de agenda wat het onderwerp van de volgende vergadering zal zijn, zodat zij zich kunnen voorbereiden.

  Bloon

  Het is mogelijk om de woordjes van spelling ook thuis te oefenen op de computer via www.bloon.nl.
  De inlogcodes zijn ‘voorhoute7’ en ‘voorhoute8’. Het wachtwoord voor beide accounts is ‘bloon78’.

  Nieuwe leerling

  Sinds vandaag zit Nelson Moreira bij ons in groep 8. Welkom!

De agenda in groep 7-8

Alle leerlingen hebben een agenda nodig, waarin onder andere het huiswerk, de toetsen en de weektaak wordt geschreven. Het is de bedoeling dat de agenda iedere dag naar school komt. Wilt u elke vrijdag in de agenda een handtekening/paraaf zetten (op de vrijdag)? Dan weten wij bij de agendacontrole dat u de agenda ingezien heeft, en dus op de hoogte bent van het huis- /leerwerk.

Doelen komende periode

Zo weet u ongeveer waar we mee bezig zijn.

Groep 7
Rekenen: optellen en aftrekken tot 10000, oppervlakte en omtrek uitrekenen, breuken op de getallenlijn, rekenen met tijd en maten. Taal: verbindingswoorden, het gezegde, de direct en indirecte rede
Spelling:
woorden met ’s en met c die klinkt als k of s, woorden met -heid, -teit en -tie, werkwoorden in de verleden tijd.

Groep 8
Rekenen: oppervlakte en inhoud uitrekenen, rekenen met bedragen, procenten en kommagetallen, lengtematen omzetten
Taal: een alinea schrijven, hoofd- en bijzaken, zinsdelen herkennen
Spelling: woorden met korte of lange klank en met -teit, -heid, -cht en -ch-, het voltooid deelwoord.

Heeft u nog vragen n.a.v. deze nieuwsbrief? Neem dan even contact op met meester Kevin of juf Suzanne. 
Agenda gebruik in groep 7-8

Alle leerlingen in groep 7-8 hebben een agenda. Deze agenda nemen zij 's ochtends mee naar school, en 's middags weer mee naar huis. 

Het huiswerk en het leerwerk wordt in de agenda geschreven. De leerlingen schrijven het huiswerk op de dag dat ze het in moeten leveren of de toets hebben. 

We willen de ouders vragen een paraaf of handtekening te zetten bij het huiswerk. Zo weten wij dat u het huiswerk ook gezien heeft. U kunt ook alleen op de vrijdag een handtekening zetten. De juf controleert de agenda op vrijdag, en weet zo dus dat de agenda thuis is geweest.