Contactgegevens OBS Voorhoute
Bezoekadres:
Voorhoute 3
4416 BS Kruiningen
Postadres:
Postbus 6
4416 ZG Kruiningen
Telefoon: 0113 – 32 00 95
E-mail: obsvoorhoute@stichtingsom.com
Deze website is bijgewerkt op 27 maart 2017

Welkom op de website van obs Voorhoute

Welkom op de website van obs Voorhoute.

Op deze website vindt u, naast allerlei algemene gegevens over onze school, ook specifieke informatie per leerlingengroep. Leerkrachten kunnen aangeven waar de kinderen mee bezig zijn en er kan thuis met oefenstof gewerkt worden. Verder zijn er links naar leerzame en interessante websites te vinden.

Wanneer u suggesties heeft met betrekking tot de inhoud en vormgeving van onze website of fouten constateert, dan horen we dat graag van u.


Obs Voorhoute is onderdeel van de stichting SOM

Voor meer informatie zie: www.stichtingsom.nl

Disclaimer

Lopen voor Water! €963,56 opgehaald!!

GVO update

 

De tijd vliegt. Het is al bijna weer vakantie. Althans voor GVO. Want er vallen een aantal vrijdagen uit in deze periode. Uiteindelijk blijven er gelukkig nog 5 lessen over en in die lessen staan we stil bij het thema HELDEN. Aan de hand van een woordweb, wat we elke les uitbreiden, en heldenverhalen verkennen we het thema. We hebben al stilgestaan bij het prachtige verhaal over Jozef of Joesoef, die zowel in de Bijbel, Tenach als Koran voorkomt. De in het verhaal voorkomende thema’s hebben we uitgebeeld. Het was erg leuk om de leerlingen zo creatief bezig te zien.

Naast het verhaal van Jozef of Joesoef gaan we nog nadenken over ‘Helden voor de vrijheid’. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan Nelson Mandela.

We verkennen ook nog het paasverhaal en ten slotte sluiten we de lessenserie af met korte presentaties over hoe wij tegen helden aankijken en hoe we zelf een held kunnen zijn. 

Ruben Keijts

GVO docent


obs Voorhoute is dé plaats voor een kind om veel te leren en zich breed te ontwikkelen.

obs Voorhoute staat voor: 
onderlinge verdraagzaamheid,
 medemenselijkheid en het respecteren van verschillende individuele mogelijkheden.

Dat doen we door het beste te halen uit onze leerlingen door:

o   uit te gaan van stimulerende kansen om zo de belemmeringen op te heffen;

o   het bieden van veiligheid en vertrouwen;

o   hen te helpen boven hun verwachtingsniveau uit te stijgen;

o   van hen serieuze prestaties verwachten, wat hen helpt zich tot volwassene te ontplooien;

o   bij hen het besef te ontwikkelen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen prestaties;

o   het aanwakkeren van brede interesses, in bijv. wetenschap, techniek en cultuur;

o   hen vanuit hun verwondering uit te dagen hun horizon te verbreden;

o   hen wegwijs te maken in en verantwoord om te leren gaan met de digitale wereld;

o   het realiseren van een breed leeraanbod op maat.

Bovenstaande willen we bereiken door betrokkenheid en persoonlijke contacten tussen alle geledingen (ouders, leerlingen, teamleden en bestuur). 

Waarbij de vier actiepunten centraal staan:

1.      Modern en flexibel onderwijs

2.      Veilig en uitdagend klimaat

3.      Externe contacten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de positie van      de school in de omgeving.

4.      Het realiseren van een manier van werken volgens het ‘lean-principe’.

 

       Spreekt u dit aan?
Neem contact met ons op of maak een afspraak en kom eens kijken op onze school.
Wij staan u graag te woord.LAATSTE NIEUWS

 

April 2017

Naschoolse activiteiten 5-12-19 april 2017

Paasbrunch 13 april 2017

Maart 2017

Week van het geld 27 tot 31 maart 2017

30 maart: Ik eet het beter groep 5-6 

Groep 8

Ook dit jaar verlaten een aantal kinderen obs Voorhoute om verder te gaan op het voortgezet onderwijs.
Van veilig en vertrouwd naar spannend en nieuw.
Wederom is er ook dit jaar weer prima gepresteerd en zijn de wederzijdse inspanningen van leerlingen
en het team beloond met uitstekende resultaten.
Van de 13 schoolverlaters gaan er:

4 naar het VWO
3 naar de HAVO
2 naar de MAVO/HAVO
3 naar de MAVO
1 naar VMBO-kader

Een resultaat, waar het team van obs Voorhoute trots op is.
We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes met hun vervolgopleiding.

Benieuwd naar de resultaten van de afgelopen jaren, 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7179/63/Basisschool-Voorhoute/Schooladvies-en-plaatsing-in-het-vervolgonderwijs?woonplaats=kruiningen&presentatie=1&sortering=2

Een duidelijk verhaal: het team van obs Voorhoute maakt het verschil

 

 

 

 

 


Top-10 Zeeland

1. Koningin Julianaschool, Sint Philipsland - 9,3

2. De Bornput, Oostdijk - 9,0

3. De Regenboog, Nieuwdorp - 8,6

4. Prins Frederik Hendrik, Sas van Gent - 8,4

5. 't Noorderlicht, Goes - 8,3

6. Voorhoute, Kruiningen - 8,2

7. Sint Jozefschool, Nieuw-Namen - 8,2

8. 't Vierschip, Arnemuiden - 8,1

9. De Oude Vaart, Terneuzen - 8,1

10. Sint Antoniusschool, Axel - 8,1


Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van februari/maart 2017 is te vinden onder Nieuwsbrieven.

Als u de nieuwsbrief (nog) niet per e-mail ontvangt en u daar wel prijs op stelt, kunt u ons dit laten weten. Ga daarvoor naar Contact en stuur ons een mail met uw e-mailadres en de tekst nieuwsbrief.

Vindt u het voldoende om de de nieuwsbrief te lezen via onze website, dan hoeft u niets te doen.

 

 

 Scholenopdekaart

Op de site Scholenopdekaart.nl kunt u de gegevens van obs Voorhoute inzien, zoals die bekend zijn bij de Raad voor het Primair Onderwijs. U kunt er o.a. onder Resultaten zien, dat onze school bij de eindtoetsscore hoog scoort en dat het schooladvies voor havo en vwo ver boven het landelijk gemiddelde ligt.
Goede resultaten van leerlingen, goede resultaten van leerkrachten.


Het team van obs Voorhoute maakt het verschil.

Meer weten?
http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7179/Basisschool-VoorhouteOuderinformatie

Onder ouderinformatie treft u veel onderwerpen aan, die voor u van belang kunnen zijn. 

Enkele van die onderwerpen zijn:

Passend onderwijs

Inspectierapport 2015  Groen dus!

Schoolkalender 2016-2017

Vakantierooster 2016-2017

Aanmelden nieuwe leerlingen

Leerplicht / Extra verlof

Diverse protocollen

Klachtenprocedure

Diverse interessante "links"

en meer….ouderinformatie