Contactgegevens OBS Voorhoute
Bezoekadres:
Voorhoute 3
4416 BS Kruiningen
Postadres:
Postbus 6
4416 ZG Kruiningen
Telefoon: 0113 – 32 00 95
E-mail: obsvoorhoute@stichtingsom.com

Deze website is bijgewerkt op 20 oktober 2016.

Obs Voorhoute is onderdeel van de stichting SOM

Voor meer informatie zie: www.stichtingsom.nl

Disclaimer


 

 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: "Smaaklessen, Week van de Pauzehap, Nationaal Schoolontbijt, de Gezonde Schooltuin".

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. En zie ook het aparte tabblad "Gezonde School"op deze site.  

Dag van de duurzaamheid

Afgelopen maandag was het de dag van de Duurzaamheid. Samen met burgemeester Piet Zoon stonden de kinderen stil bij het duidelijk maken hoeveel goede duurzame initiatieven er al zijn en dat al die initiatieven samen een krachtige duurzaamheidsbeweging vormen, waarbij iedereen aan kan haken.  Duurzaamheid is niet moeilijk of ver weg, maar er zijn al vele duurzaamheidsactiviteiten en iedereen kan meedoen. Samen gaven we op deze dag ook een krachtig signaal af dat duurzaamheid enorm urgent en heel noodzakelijk is.

Op school zijn we er op de volgende manieren mee bezig: 

 

  • Papier en plastic scheiden van het gewone afval.
  • Lichten uit in de klas, als we er niet zijn
  • Digibord en beeldschermen uit, als we er niet mee werken

  Foto's, zie fotoalbum

Kinderboekenweek

De kinderboekenweek is geopend

Pauzehap

De week van de pauzehap laat leerlingen kennismaken met heel veel verschillende pauzehappen.
De nadruk ligt op bewust proeven, smaakbeleving en op het combineren en variëren van producten. Ook de sociale kant kreeg aandacht; samen aan de slag gaan en om met elkaar te genieten van gezonde 10-uurtjes. Op vrijdag moesten de leerlingen zelf aan de slag, om een gezonde pauzehap mee te nemen naar school. Dit hadden meerdere kinderen goed en leuk aangepakt.

Zie ook Gezonde school in de header.

 
 

Nationale sportweek

Natuurlijk doet Voorhoute mee aan de Nationale sportweek.
Sport is namelijk een van de speerpunten van Voorhoute.


LAATSTE NIEUWS

 

Groene voetstappen

Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. Deze week komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend of skatend  en verdienen daarmee Groene Voetstapstickers. Tijdens deze actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal. Bovendien kunnen er Gouden Voetstappen verdiend worden door iets extra's te doen voor het milieu. 

Teambuildingsdag 7-8

Maandag 26 september ging groep 7-8 erop uit, om in de nieuwe samenstelling, elkaar beter te leren kennen. Teambuilding dus.....Meer...

Gymles

De badmintonvereniging verzorgde voor de leerlingen van Voorhoute gymlessen. Van groep 7-8 hebben we daar foto's van. Meer...

Warming-up

Bij een gezonde leefstijl hoort natuurlijk ook bewegen en dan is een goede warming-up een must.
Voorhoute liet dat ook zien tijdens de Nationale Sportweek. Meer...

Tennisles groep 7-8

In het kader van de Nationale Sportweek stonden de leerlingen van groep 7-8 op het gravel om kennis te maken met de tennissport. Lekker weer en een balletje slaan. Meer...

Eerste schooldag

Maandag 5 september is het de eerste schooldag voor de leerlingen van obs Voorhoute. Terwijl de teamleden er al een zware week op hebben zitten met het volgen van cursussen, de startvergadering en het inruimen van de klassen zijn ook zij vol ongeduld om van start te gaan en dit schooljaar weer tot een succes te maken. 

Kalender 2016-2017

De nieuwe kalender voor het schooljaar 2016-2017 kunt u vinden onder Ouderinformatie of hier.

Afscheid groep 8

Onder tropische omstandigheden werd er afscheid genomen van groep 8.
Het team van obs Voorhoute wenst de schoolverlaters veel succes.

Take it easy

Komend schooljaar start obs Voorhoute met Engels voor de groepen 1 t/m 8. 
Voor verdere info

Groep 8

Ook dit jaar verlaten een aantal kinderen obs Voorhoute om verder te gaan op het voortgezet onderwijs.
Van veilig en vertrouwd naar spannend en nieuw.
Wederom is er ook dit jaar weer prima gepresteerd en zijn de wederzijdse inspanningen van leerlingen
en het team beloond met uitstekende resultaten.
Van de 13 schoolverlaters gaan er:

4 naar het VWO
3 naar de HAVO
2 naar de MAVO/HAVO
3 naar de MAVO
1 naar VMBO-kader

Een resultaat, waar het team van obs Voorhoute trots op is.
We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes met hun vervolgopleiding.

Benieuwd naar de resultaten van de afgelopen jaren, 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7179/63/Basisschool-Voorhoute/Schooladvies-en-plaatsing-in-het-vervolgonderwijs?woonplaats=kruiningen&presentatie=1&sortering=2

Een duidelijk verhaal: het team van obs Voorhoute maakt het verschil

Nieuw op Voorhoute: Peuterdans

Bewegen is leuk en gezond en dansen op muziek al helemaal.

 

Maandag 10 en 31 oktober is er weer peuterdans van 9.30 tot 10.15 uur op obs Voorhoute, Voorhoute 3 te Kruiningen.

Alle peuters opgelet! Trek je dansschoenen aan, want we gaan lekker uit ons dak. Onder begeleiding van een echte dansjuf, gaan we swingen op muziek. Papa en mama mogen natuurlijk ook meedoen!

 

 


Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van oktober 2016 is te vinden onder Nieuwsbrieven.

Als u de nieuwsbrief (nog) niet per e-mail ontvangt en u daar wel prijs op stelt, kunt u ons dit laten weten. Ga daarvoor naar Contact en stuur ons een mail met uw e-mailadres en de tekst nieuwsbrief.

Vindt u het voldoende om de de nieuwsbrief te lezen via onze website, dan hoeft u niets te doen.

 

 

 Welkom op de website van obs Voorhoute

Welkom op de website van obs Voorhoute.

Op deze website vindt u, naast allerlei algemene gegevens over onze school, ook specifieke informatie per leerlingengroep. Leerkrachten kunnen aangeven waar de kinderen mee bezig zijn en er kan thuis met oefenstof gewerkt worden. Verder zijn er links naar leerzame en interessante websites te vinden.

Wanneer u suggesties heeft met betrekking tot de inhoud en vormgeving van onze website of fouten constateert, dan horen we dat graag van u.


obs Voorhoute is dé plaats voor een kind om veel te leren en zich breed te ontwikkelen.

obs Voorhoute staat voor: 
onderlinge verdraagzaamheid,
 medemenselijkheid en het respecteren van verschillende individuele mogelijkheden.

Dat doen we door het beste te halen uit onze leerlingen door:

o   uit te gaan van stimulerende kansen om zo de belemmeringen op te heffen;

o   het bieden van veiligheid en vertrouwen;

o   hen te helpen boven hun verwachtingsniveau uit te stijgen;

o   van hen serieuze prestaties verwachten, wat hen helpt zich tot volwassene te ontplooien;

o   bij hen het besef te ontwikkelen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen prestaties;

o   het aanwakkeren van brede interesses, in bijv. wetenschap, techniek en cultuur;

o   hen vanuit hun verwondering uit te dagen hun horizon te verbreden;

o   hen wegwijs te maken in en verantwoord om te leren gaan met de digitale wereld;

o   het realiseren van een breed leeraanbod op maat.

Bovenstaande willen we bereiken door betrokkenheid en persoonlijke contacten tussen alle geledingen (ouders, leerlingen, teamleden en bestuur). 

Waarbij de vier actiepunten centraal staan:

1.      Modern en flexibel onderwijs

2.      Veilig en uitdagend klimaat

3.      Externe contacten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de positie van      de school in de omgeving.

4.      Het realiseren van een manier van werken volgens het ‘lean-principe’.

 

       Spreekt u dit aan?
Neem contact met ons op of maak een afspraak en kom eens kijken op onze school.
Wij staan u graag te woord.


Scholenopdekaart

Op de site Scholenopdekaart.nl kunt u de gegevens van obs Voorhoute inzien, zoals die bekend zijn bij de Raad voor het Primair Onderwijs. U kunt er o.a. onder Resultaten zien, dat onze school bij de eindtoetsscore hoog scoort en dat het schooladvies voor havo en vwo ver boven het landelijk gemiddelde ligt.
Goede resultaten van leerlingen, goede resultaten van leerkrachten.


Het team van obs Voorhoute maakt het verschil.

Meer weten?
http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7179/Basisschool-Voorhoute


Ouderinformatie

Onder ouderinformatie treft u veel onderwerpen aan, die voor u van belang kunnen zijn. 

Enkele van die onderwerpen zijn:

Passend onderwijs

Inspectierapport 2015  Groen dus!

Schoolkalender 2016-2017

Vakantierooster 2016-2017

Aanmelden nieuwe leerlingen

Leerplicht / Extra verlof

Diverse protocollen

Klachtenprocedure

Diverse interessante "links"

en meer….ouderinformatie