Contactgegevens OBS Voorhoute
Bezoekadres:
Voorhoute 3
4416 BS Kruiningen
Postadres:
Postbus 6
4416 ZG Kruiningen
Telefoon: 0113 – 32 00 95
E-mail: obsvoorhoute@stichtingsom.com

Deze website is bijgewerkt op 29 mei 2016.

Obs Voorhoute is onderdeel van de stichting SOM

Voor meer informatie zie: www.stichtingsom.nl

Disclaimer


LAATSTE NIEUWS

Sportdag 

De kinderen van Voorhoute hebben het maar druk, nu weer eens tuinieren met groenten en bijtjes, dan weer muziek maken en nu met sporten . Tijdens de sportdag zetten zij hun beste beentjes voor. Voor foto's van de kinderen van groep 5-6, klik hier.

EMM 2016

Ook dit jaar kwam Koninklijke Muziekvereniging EMM uit Kruiningen weer op Voorhoute om de leerlingen te enthousiasmeren voor muziek en vooral muziek maken. Zowel de muzikanten als de leerlingen genoten er van.

De imker op bezoek

Dinsdag 17 mei kwam er in groep 5-6 een imker op bezoek. Zie groep 5-6

Groentetuin

Het zelf verbouwen van groente is nog een hele klus, maar ook heel erg leuk vinden ze in groep 5-6.

Bouwen

Groep 1-2 heeft aanleg voor architectuur, want ze bouwen steden, kastelen en wellicht nog meer.

Speurtocht

Onder leiding van juf Charissa maakte groep 5-6 een speurtocht door het mooie Kruiningen. Ze tekenden de oude molen na en en kwamen o.a bij de Johanneskerk en het watersnoodmonument.

Woordenschat

Dat het oefenen van de voorzetsels geen saaie aangelegenheid hoeft te zijn, is te zien op de foto's van de leerlingen van groep 1-2 in het kader van Woordenschat.
Dus in de buis en op de buis en ......

Moestuin

Groep 7-8 zet de plantjes, die binnen zijn voorgekweekt, buiten in de kuubkisten.

Moederdag

In het fotoalbum kunt u zien hoe groep 5-6 het moederdagcadeau 2016 heeft gemaakt.

Koningsspelen

Onder gunstige weersomstandigheden werd er vrijdag 22 april, na een goed verzorgd ontbijt,gestart met de Koningsspelen.

Musical

Onder de naam Surprise werd er op 24 maart in ons Dorpshuis een musical opgevoerd door de leerlingen van obs Voorhoute, meer dan 200 foto's van de generale repetitie. Voor de foto's klik hier op Musical 1 of Musical 2 of Musical 3

Bibliotheek op school

Tot de zomervakantie, op de woensdag, komt juf Heidi van de Bibliotheek Oosterschelde weer les geven op school. De kinderen gingen enthousiast aan het werk met allerlei interessante boeken. Gelijk op de eerste dag al "proeven" van de  "Boeken-Sushi"! Op deze manier werden nieuwe boeken op leuke manier geïntroduceerd en mochten ze vervolgens een boek uitkiezen, die hun wel aansprak! Zie ook Groep 5/6.

 Vakantierooster 2016-2017

Onder Ouderinformatie / Vakantierooster vindt u het Vakantierooster 2016-2017 of klik hier.

Informatie van de GGD / RIVM over teken

Nieuwsbrief over teken en de ziekte van Lyme

Informatiefolder RVIM 

 

 

 


Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van mei is te vinden onder Nieuwsbrieven.

Als u de nieuwsbrief (nog) niet per e-mail ontvangt en u daar wel prijs op stelt, kunt u ons dit laten weten. Ga daarvoor naar Contact en stuur ons een mail met uw e-mailadres en de tekst nieuwsbrief.

Vindt u het voldoende om de de nieuwsbrief te lezen via onze website, dan hoeft u niets te doen.

 

 

 Welkom op de website van obs Voorhoute

Welkom op de website van obs Voorhoute.

Op deze website vindt u, naast allerlei algemene gegevens over onze school, ook specifieke informatie per leerlingengroep. Leerkrachten kunnen aangeven waar de kinderen mee bezig zijn en er kan thuis met oefenstof gewerkt worden. Verder zijn er links naar leerzame en interessante websites te vinden.

Wanneer u suggesties heeft met betrekking tot de inhoud en vormgeving van onze website of fouten constateert, dan horen we dat graag van u.


obs Voorhoute is dé plaats voor een kind om veel te leren en zich breed te ontwikkelen.

obs Voorhoute staat voor: 
onderlinge verdraagzaamheid,
 medemenselijkheid en het respecteren van verschillende individuele mogelijkheden.

Dat doen we door het beste te halen uit onze leerlingen door:

o   uit te gaan van stimulerende kansen om zo de belemmeringen op te heffen;

o   het bieden van veiligheid en vertrouwen;

o   hen te helpen boven hun verwachtingsniveau uit te stijgen;

o   van hen serieuze prestaties verwachten, wat hen helpt zich tot volwassene te ontplooien;

o   bij hen het besef te ontwikkelen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen prestaties;

o   het aanwakkeren van brede interesses, in bijv. wetenschap, techniek en cultuur;

o   hen vanuit hun verwondering uit te dagen hun horizon te verbreden;

o   hen wegwijs te maken in en verantwoord om te leren gaan met de digitale wereld;

o   het realiseren van een breed leeraanbod op maat.

Bovenstaande willen we bereiken door betrokkenheid en persoonlijke contacten tussen alle geledingen (ouders, leerlingen, teamleden en bestuur). 

Waarbij de vier actiepunten centraal staan:

1.      Modern en flexibel onderwijs

2.      Veilig en uitdagend klimaat

3.      Externe contacten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de positie van      de school in de omgeving.

4.      Het realiseren van een manier van werken volgens het ‘lean-principe’.

 

       Spreekt u dit aan?
Neem contact met ons op of maak een afspraak en kom eens kijken op onze school.
We staan u graag te woord.


Scholenopdekaart

Op de site Scholenopdekaart.nl kunt u de gegevens van obs Voorhoute inzien, zoals die bekend zijn bij de Raad voor het Primair Onderwijs. U kunt er o.a. onder Resultaten zien, dat onze school bij de eindtoetsscore hoog scoort en dat het schooladvies voor havo en vwo ver boven het landelijk gemiddelde ligt.
Goede resultaten van leerlingen, goede resultaten van leerkrachten.


Het team van obs Voorhoute maakt het verschil.

Meer weten?
http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7179/Basisschool-Voorhoute

 


Lente


Ouderinformatie

Onder ouderinformatie treft u veel onderwerpen aan, die voor u van belang kunnen zijn. 

Enkele van die onderwerpen zijn:

Passend onderwijs

Inspectierapport 2015  Groen dus!

Schoolkalender 2015-2016

Jaarevaluatie 2014-2015 en planning 2016

Vakantierooster 2015-2016

Aanmelden nieuwe leerlingen

Leerplicht / Extra verlof

Diverse protocollen

Klachtenprocedure

Diverse interessante "links"

en meer….ouderinformatie