Contactgegevens OBS Voorhoute
Bezoekadres:
Voorhoute 3
4416 BS Kruiningen
Postadres:
Postbus 6
4416 ZG Kruiningen
Telefoon: 0113 – 32 00 95
E-mail: obsvoorhoute@stichtingsom.com

Deze website is bijgewerkt op 23 juli 2016.

Obs Voorhoute is onderdeel van de stichting SOM

Voor meer informatie zie: www.stichtingsom.nl

Disclaimer


Yentl

klik op de foto

LAATSTE NIEUWS

Schoolreis groep 1-2

Bijna vergeten, maar groep 1-2 is ook op schoolreis geweest. Mooi weer en
super leuk.

Groep 5-6

Onder tropische omstandigheden beleefde groep 5-6 haar laatste schooldag, maar eerst was er nog de laatste keer schoolzwemmen en als klap op de vuurpijl een zomerse vossenjacht.

Afscheid groep 8

Onder tropische omstandigheden werd er afscheid genomen van groep 8.
Het team van obs Voorhoute wenst de schoolverlaters veel succes.

Groentesoep

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben met de opbrengst van de moestuin zelf groentesoep gemaakt. Na hard werken was het nu tijd om te oogsten en te genieten van de groentesoep.

Afsluiting thema "Zomer van Olifant"

De kinderen van groep 1 /2 gingen in groepjes hun afsluiting van het
thema “Zomer van Olifant” verzinnen.
Er werden eerst allerlei spelletjes op papier uitgetekend en daarna buiten neergezet.
Tenslotte werden al de buitenactiviteiten uitgevoerd door de groepjes.
Aan het eind was er iets lekkers met een diploma voor iedereen! Foto's

Take it easy

Komend schooljaar start obs Voorhoute met Engels voor de groepen 1 t/m 8. 
Voor verdere info

Groep 8

Ook dit jaar verlaten een aantal kinderen obs Voorhoute om verder te gaan op het voortgezet onderwijs.
Van veilig en vertrouwd naar spannend en nieuw.
Wederom is er ook dit jaar weer prima gepresteerd en zijn de wederzijdse inspanningen van leerlingen
en het team beloond met uitstekende resultaten.
Van de 13 schoolverlaters gaan er:

4 naar het VWO
3 naar de HAVO
2 naar de MAVO/HAVO
3 naar de MAVO
1 naar VMBO-kader

Een resultaat, waar het team van obs Voorhoute trots op is.
We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes met hun vervolgopleiding.

Benieuwd naar de resultaten van de afgelopen jaren, 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7179/63/Basisschool-Voorhoute/Schooladvies-en-plaatsing-in-het-vervolgonderwijs?woonplaats=kruiningen&presentatie=1&sortering=2

Een duidelijk verhaal: het team van obs Voorhoute maakt het verschil

GPS tocht door Kruiningen

Groep 5/6 maakt een GPS tocht door Kruiningen, zie groep 5/6

Schoolreis groep 3 t/m 6

Onder niet al te beste weersomstandigheden gingen de groepen 3 t/m 6 naar Familiepark Drievliet in Den Haag. Het was zeker nat, maar ook reuze leuk!

Dagje eerder op vakantie?

Nu de vakantietijd aanbreekt wordt de vraag:"Kunnen we niet een dagje eerder weg?"weer actueel.
De PZC wijdde er een artikel aan.

Schaduw

Groep 1-2 hebben in tweetallen schaduwen gemaakt met behulp van een zaklamp.
Daarna mochten ze de schaduwen omtrekken.

Nieuw op Voorhoute: Peuterdansles

Bewegen is leuk en gezond en dansen op muziek al helemaal.

Bij de brandweer

Groep 3-4 maakte kennis met het spannende beroep van de brandweer.

Posteractie

Energiebedrijf Delta heeft obs Voorhoute laten weten, dat we de hoofdprijs hebben gewonnen met de posteractie. We mogen op vrijdag 1 juli 's ochtends met de hele klas, groep 7 / 8 naar Concert at Sea for Kids op de Brouwersdam. De bus wordt geregeld, samen met een lunchpakket. We worden waarschijnlijk al rond 8 uur/8.15 uur opgehaald en zijn dan rond 12 uur terug. 

CULTUUREDUCATIE

Yentl Schieman terug op Voorhoute !

Yentl Schieman, oud-leerling van obs Voorhoute keerde op 6 juni terug naar haar oude basisschool om de toekenning van een groot subsidiebedrag voor cultuureducatie te vieren met een optreden tezamen met optredens van diverse afvaardigingen van de scholen van de stichting SOM.

Yentl studeerde in 2009 af aan de Amsterdamse toneelschool & Kleinkunstacademie en vormt sinds 2012 met Christine de Boer het duo Yentl en de Boer. In 2013 wonnen zij de Wim Sonneveld prijs en de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival.In 2014 wonnen ze de Annie M.G.Schmidt prijs. Momenteel toeren ze door Nederland met de voorstelling "De snoepwinkel is gesloten". 

Dhr. Soffers, algemeen directeur/bestuurder van de stichting SOM opende de middag samen met Dhr. Wevers,voorzitter van het bestuur van de stichting en de burgemeester van Reimerswaal, Dhr. Zoon door het intekenen van een bloem met in het hart de logo's van de 9  scholen van de stichting. 

Wat volgde was een middag vol cultuur en plezier! Foto's en meer

http://www.stichtingsom.nl/stichting-som-krijgt-grote-subsidie-cultuureducatie

http://www.yentlendeboer.nl/nieuws

Bieb in de klas

Groep 7 / 8 aan de slag met de tablet tijdens de lessen "Bieb in de klas".

Sportdag 

De kinderen van Voorhoute hebben het maar druk, nu weer eens tuinieren met groenten en bijtjes, dan weer muziek maken en nu met sporten . Tijdens de sportdag zetten zij hun beste beentjes voor. Voor foto's van de kinderen van groep 5-6, klik hier.

EMM 2016

Ook dit jaar kwam Koninklijke Muziekvereniging EMM uit Kruiningen weer op Voorhoute om de leerlingen te enthousiasmeren voor muziek en vooral muziek maken. Zowel de muzikanten als de leerlingen genoten er van.

De imker op bezoek

Dinsdag 17 mei kwam er in groep 5-6 een imker op bezoek. Zie groep 5-6

Groentetuin

Het zelf verbouwen van groente is nog een hele klus, maar ook heel erg leuk vinden ze in groep 5-6.

Bouwen

Groep 1-2 heeft aanleg voor architectuur, want ze bouwen steden, kastelen en wellicht nog meer.

Speurtocht

Onder leiding van juf Charissa maakte groep 5-6 een speurtocht door het mooie Kruiningen. Ze tekenden de oude molen na en en kwamen o.a bij de Johanneskerk en het watersnoodmonument.

Woordenschat

Dat het oefenen van de voorzetsels geen saaie aangelegenheid hoeft te zijn, is te zien op de foto's van de leerlingen van groep 1-2 in het kader van Woordenschat.
Dus in de buis en op de buis en ......

Moestuin

Groep 7-8 zet de plantjes, die binnen zijn voorgekweekt, buiten in de kuubkisten.

 

 

 

 


Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van juli is te vinden onder Nieuwsbrieven.

Als u de nieuwsbrief (nog) niet per e-mail ontvangt en u daar wel prijs op stelt, kunt u ons dit laten weten. Ga daarvoor naar Contact en stuur ons een mail met uw e-mailadres en de tekst nieuwsbrief.

Vindt u het voldoende om de de nieuwsbrief te lezen via onze website, dan hoeft u niets te doen.

 

 

 Welkom op de website van obs Voorhoute

Welkom op de website van obs Voorhoute.

Op deze website vindt u, naast allerlei algemene gegevens over onze school, ook specifieke informatie per leerlingengroep. Leerkrachten kunnen aangeven waar de kinderen mee bezig zijn en er kan thuis met oefenstof gewerkt worden. Verder zijn er links naar leerzame en interessante websites te vinden.

Wanneer u suggesties heeft met betrekking tot de inhoud en vormgeving van onze website of fouten constateert, dan horen we dat graag van u.


obs Voorhoute is dé plaats voor een kind om veel te leren en zich breed te ontwikkelen.

obs Voorhoute staat voor: 
onderlinge verdraagzaamheid,
 medemenselijkheid en het respecteren van verschillende individuele mogelijkheden.

Dat doen we door het beste te halen uit onze leerlingen door:

o   uit te gaan van stimulerende kansen om zo de belemmeringen op te heffen;

o   het bieden van veiligheid en vertrouwen;

o   hen te helpen boven hun verwachtingsniveau uit te stijgen;

o   van hen serieuze prestaties verwachten, wat hen helpt zich tot volwassene te ontplooien;

o   bij hen het besef te ontwikkelen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen prestaties;

o   het aanwakkeren van brede interesses, in bijv. wetenschap, techniek en cultuur;

o   hen vanuit hun verwondering uit te dagen hun horizon te verbreden;

o   hen wegwijs te maken in en verantwoord om te leren gaan met de digitale wereld;

o   het realiseren van een breed leeraanbod op maat.

Bovenstaande willen we bereiken door betrokkenheid en persoonlijke contacten tussen alle geledingen (ouders, leerlingen, teamleden en bestuur). 

Waarbij de vier actiepunten centraal staan:

1.      Modern en flexibel onderwijs

2.      Veilig en uitdagend klimaat

3.      Externe contacten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de positie van      de school in de omgeving.

4.      Het realiseren van een manier van werken volgens het ‘lean-principe’.

 

       Spreekt u dit aan?
Neem contact met ons op of maak een afspraak en kom eens kijken op onze school.
We staan u graag te woord.


Scholenopdekaart

Op de site Scholenopdekaart.nl kunt u de gegevens van obs Voorhoute inzien, zoals die bekend zijn bij de Raad voor het Primair Onderwijs. U kunt er o.a. onder Resultaten zien, dat onze school bij de eindtoetsscore hoog scoort en dat het schooladvies voor havo en vwo ver boven het landelijk gemiddelde ligt.
Goede resultaten van leerlingen, goede resultaten van leerkrachten.


Het team van obs Voorhoute maakt het verschil.

Meer weten?
http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7179/Basisschool-Voorhoute

 


Ouderinformatie

Onder ouderinformatie treft u veel onderwerpen aan, die voor u van belang kunnen zijn. 

Enkele van die onderwerpen zijn:

Passend onderwijs

Inspectierapport 2015  Groen dus!

Schoolkalender 2015-2016

Jaarevaluatie 2014-2015 en planning 2016

Vakantierooster 2015-2016 // Vakantierooster 2016-2017

Aanmelden nieuwe leerlingen

Leerplicht / Extra verlof

Diverse protocollen

Klachtenprocedure

Diverse interessante "links"

en meer….ouderinformatie